Lle i ddod o hyd i rai o’n parciau bendigedig...

  • Maes Hamdden Pencoed, Heol Felindre, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5PB
  • Pandy Crescent, Beach Road, Y Pil, Pen-y-bont ar Ogwr CF33 6AR
  • Parc a Pharc Sglefrio, Waunllwyd, Nantymoel, Waun Wen Terrace, Price Town, Nant-y-Moel, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 7NB
  • Victoria Street, Pontycymer, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8NN
  • Parc a Pharc Sglefrio Lles Maesteg, Heol Tŷ-Gwyn, Maesteg CF34 0AZ
  • Parc Griffin, Eastern Promenade, Porthcawl CF36 5DG
  • Y Parc Sglefrio, Heol-y-Goedwig, Porthcawl CF365DU
  • Caeau Newbridge, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AH
  • Parc Sglefrio Bracla, Ysgol Gynradd Bracla, Heol Bracla, Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 2EZ
  • Parc Gwledig Bryngarw,  Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8UU