Dewch draw I gymryd rhan mewn sesiwn chwarae hwyl rhad ac am ddim sy’n addas I blant o bob oedran!

  • Adeiladu cuddfannau
  • Celf a chrefft
  • Teganau a gemau
Lle: Neuadd Gymunedol Gogledd Corneli
Pan: Pob Dydd Llun 3.30pm – 5.25pm

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a: play@groundwork.org.uk / 01495 222605