Mynegwch eich barn ynglŷn â’r gweithgareddau nesaf y bydd Cymunedau yn Gyntaf yn eu trefnu drwy ddod i sesiwn chwarae am ddim yn Once Upon A Playtime ddydd Gwener 2 Rhagfyr – wrth i’r plant bach chwarae, cewch chi drafod â’r tîm yr hyn yr ydych chi’n dymuno ei weld yn cael ei gynnig yn 2017. Cynhelir sioe bypedau Nadolig am ddim ddydd Llun 19 Rhagfyr hefyd i deuluoedd o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ei mwynhau. I gael rhagor o fanylion ynglŷn â gweithgareddau Cymunedau yn Gyntaf ym mis Rhagfyr, cliciwch ar y dolenni isod:

Sesiwn Chwarae

Sioe Bypedau a Chrefftau Nadolig i’r Teulu

Bore Coffi Galw Heibio