Dyma rai o’r digwyddiadau Nadoligaidd sy’n cael eu cynnal yn lleol eleni…

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd: Siôn Corn yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr
Bydd Siôn Corn a’i geirw yn glanio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr am 11am, cyn i Rwdolff a’i gyfeillion gael hoe haeddiannol ar Stryd Wyndham (11:30pm - 3pm). Bydd goleuadau Nadolig y dref yn cael eu cynnau wedyn am 4:15pm yn Dunraven Place, y tu allan i Fanc Barclays.

Dydd Sadwrn 26 Tach – Dydd Sadwrn 3 Rhag: Marchnad celf a chrefft Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr
Prynwch rai o’ch anrhegion a danteithion Nadoligaidd mewn marchnad gelf a chrefft y Nadolig a fydd ar Stryd Caroline drwy’r wythnos (10am - 5pm).

Dydd Sadwrn 26 Tach, Dydd Sadwrn 3 Rhag, Dydd Sadwrn 10 Rhag a Dydd Sadwrn 17 Rhag: Groto Siôn Corn yn Nhŷ Carnegie, Pen-y-bont ar Ogwr
Mae groto Siôn Corn yn dychwelyd i Dŷ Carnegie ar Stryd Wyndham, gydag anrhegion i ferched a bechgyn bach da! Mae’n costio £5 y plentyn, ac mae ymweliad â’r groto’n cynnwys cyfle i gwrdd â Siôn Corn, cyfle i dynnu eich lluniau eich hun a dewis o anrhegion o ansawdd.

Bydd gweithgareddau crefft am ddim a sesiynau adrodd stori am ddim hefyd yn cael eu cynnal i blant yn y groto. Bydd y groto ar agor rhwng 12pm a 4pm ddydd Sadwrn 26 Tach, ac ar ôl hynny, bydd ar agor bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm am y tair wythnos nesaf. Gellir cadw lle ymlaen llaw yn www.carnegiehouse.co.uk

Bydd yr holl elw a wneir yn y groto yn cael ei ddosbarthu i elusennau lleol gan Glwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr.

Dydd Sadwrn 3 Rhag: Digwyddiad Nadolig canol tref Maesteg
Bydd y dathliadau’n cynnwys ffair grefft yn neuadd y dref (10am - 1pm), bendithio’r crud y tu allan i swyddfeydd y cyngor (10:30am), a pharêd trwy’r dref a fydd yn dechrau ar Heol Ewenny am 3:45pm.

Bydd goleuadau Nadolig canol y dref yn cael eu cynnau wedyn am 4:30pm, wedi’i ddilyn gan sioe tân gwyllt, cyn y bydd yr hwyl yn parhau â disgo (mynediad am £1) a Groto Siôn Corn (£2 y plentyn) yn neuadd y dref o 5pm ymlaen.

Dydd Sul 4 Rhag: Digwyddiad Nadolig Porthcawl
Bydd llawer o hwyl Nadoligaidd i’w chael rhwng 10am a 6pm ym maes parcio Stryd John (ochr Stryd Mary) gan gynnwys llawr sglefrio synthetig, reidiau i blant, stondinau a mwy. Uchafbwynt y dydd fydd ymweliad gan Siôn Corn, Siân Corn, eu ceirw ffyddlon a’u coblynnod am oddeutu 2pm. Byddant yn gorymdeithio o amgylch y dref ar eu sled cyn cyrraedd pen eu taith yn stabl y ceirw ym maes parcio Stryd John.

Dydd Gwener 9 Rhag, Dydd Sadwrn 10 Rhag, Dydd Gwener 16 Rhag, Dydd Sadwrn 17 Rhag, Dydd Llun 19 Rhag a Dydd Mawrth 20 Rhag: Siôn Corn a’i goblynnod ym Maesteg
Archebwch eich tocyn i ymweld â Siôn Corn a’i helpwyr bach yn siambr cyngor trefn Maesteg rhwng 10am a 6pm ar y diwrnodau hyn. Mae’n costio £2 y plentyn, a gellir trefnu amser penodol drwy ffonio Cyngor Tref Maesteg ar 01656 732631.

Dydd Sadwrn 10 Rhag: Elfsteddfod, Pen-y-bont ar Ogwr
Dewch i Stryd Adare o 1pm ymlaen i gymryd rhan mewn ymgais i dorri record y byd ar gyfer ‘Conga Coblynnod’, gweithdai coblynnod, peintio wynebau a mwy. Dewch mewn gwisg goch neu werdd a bydd y 1,000 o goblynnod cyntaf i gyrraedd yn cael het!

Dydd Sadwrn 17 Rhag: Canu carolau a drama’r geni, Maesteg
Ymunwch yn hwyl yr ŵyl trwy wylio Cyngor Eglwysi Cwm Llynfi yn canu carolau ac yn perfformio drama’r geni yn sgwâr marchnad Maesteg o 10:30am ymlaen.

Parcio am ddim dros y Nadolig
Gellir parcio am ddim ym maes parcio newydd y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr bob penwythnos am weddill 2016, a gall siopwyr hefyd barcio am ddim ar benwythnosau ar ôl 10am mewn meysydd parcio talu ac arddangos a reolir gan y cyngor rhwng  3 - 31 Rhagfyr. Noder nad yw hyn yn cynnwys Rest Bay na meysydd parcio a reolir gan Halo Leisure neu Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.