football coaching

Mae Chwaraeon Bach yn llwybr i glybiau chwaraeon mini ac iau ac yn gyfle i blant ddysgu sgiliau a magu hyder i wneud cynnydd. Yn cael eu cynnal mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Athletau a Phêl Droed Abertawe, bydd rhaglenni Chwaraeon Bach amrywiol yn cael eu cynnig drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i blant roi cynnig ar gamp wahanol bob tymor.

Dydd Llun 5pm – 6pm, Canolfan Chwaraeon Pencoed,
Dydd Mercher 5pm – 6pm, Canolfan Chwaraeon Bracla