Mae teithiau cerdded amser straeon yn dechrau ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Chwefror ac yn parhau hyd at fis Gorffennaf. Mae’r rhaglen wych a drefnir gan Love2Walk yn cyfuno perfformiadau straeon hudolus gyda hwyl yn yr awyr agored ac mae’n berffaith ar gyfer plant ac oedolion (mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn). Ewch i www.love2walk.co.uk i gael rhagor o fanylion.