Dewch draw I gymryd rhan mewn sesiwn chwarae hwyl rhad ac am ddim sy’n addas I blant o bob oedran!

  • Adeiladu cuddfannau
  • Celf a chrefft
  • Read More

Dyma rai o’r digwyddiadau Nadoligaidd sy’n cael eu cynnal yn lleol eleni…

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd: Siôn Corn yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr
Bydd Siôn Corn a’i geirw yn glanio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr am 11am, cyn i Rwdolff a’i gyfeillion gael hoe haeddiannol ar Stryd Wyndham (11:30pm - 3pm). ...

football coaching

Mae Chwaraeon Bach yn llwybr i glybiau chwaraeon mini ac iau ac yn gyfle i blant ddysgu sgiliau a magu hyder i wneud cynnydd. Yn cael eu cynnal mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Athletau a Phêl Droed Abertawe, bydd rhaglenni Chwaraeon Bach amrywiol yn cael eu cynnig drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i blant roi cynnig ar gamp wahanol bob tymor.

Dydd Llun 5pm – ...

Mae teithiau cerdded amser straeon yn dechrau ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Chwefror ac yn parhau hyd at fis Gorffennaf. Mae’r rhaglen wych a drefnir gan Love2Walk yn cyfuno perfformiadau straeon hudolus gyda hwyl yn yr awyr agored ac mae’n berffaith ar gyfer plant ...

Mynegwch eich barn ynglŷn â’r gweithgareddau nesaf y bydd Cymunedau yn Gyntaf yn eu trefnu drwy ddod i sesiwn chwarae am ddim yn Once Upon A Playtime ddydd Gwener 2 Rhagfyr – wrth i’r plant bach chwarae, cewch chi drafod â’r tîm yr hyn yr ydych chi’n dymuno ei weld yn cael ei gynnig yn 2017. Cynhelir sioe bypedau Nadolig am ddim ddydd Llun 19 Rhagfyr hefyd i deuluoedd o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ei mwynhau. I gael rhagor o fanylion ynglŷn â ...

Beth yw eich hoff fan awyr agored ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Hoffai ein swyddfa Cymdogaethau Naturiol ym Mhen-y-bont ar Ogwr gael gwybod er mwyn ei warchod felly pam na wnewch chi roi gwybod iddynt drwy drydaru @BridgendCBC ...