Fel rhan o ddyletswydd statudol Llywodraeth Cymru i ddarparu cyfleoedd digonol i blant chwarae, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo cyfleoedd chwarae drwy’r Fwrdeistref Sirol. Er ein bod yn gwneud bob ymdrech i gadarnhau bod y wybodaeth ar y safle hwn yn gywir, rydym yn awgrymu’ch bod yn cadarnhau manylion unrhyw weithgareddau, cyfleusterau a sefydliadau a nodir ar y tudalennau hyn.