Sut y gallaf gysylltu â chi i gynnwys fy sefydliad ar y safle?

Llenwch y daflen gysylltu drwy ddefnyddio’r tab ar yr hafan a byddwn yn cysylltu â chi. Mae gennym le i sefydliadau perthnasol hysbysebu ar ein hafan. Rhowch wybod i ni os hoffech wneud hynny.

 

A allaf awgrymu rhai digwyddiadau a allai fod o ddiddordeb?

Ar bob cyfrif! Cysylltwch drwy ddefnyddio’r ‘tab cysylltu’ ar yr hafan

 

A all y rhai sy’n defnyddio cadeiriau olwyn fynd i’r lleoedd a restrir ar y safle?

Ydi fel arfer, ond edrychwch ar wefan y lleoliad neu’r sefydliad eu hunain ymlaen llaw. Mae dolenni i’w gwefannau ar ein tudalennau ni.

 

A allaf chwilio am weithgareddau dan oruchwyliaeth i’m plant dros y gwyliau?

Chwiliwch am fanylion ar ein hadran newyddion cyn gwyliau’r ysgol neu ewch i wefan y Cyngor yn http://www1.bridgend.gov.uk/services/schools/schools-out.aspx