Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 5NG Mae’r traeth hwn nesaf at Draeth Coney ac yn hyfryd a thawel, er bod modd cerdded mewn pum munud i’r holl gyfleusterau y gallai fod eu hangen arnoch ym Mharc Gwyliau Bae Trecco.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio rhaglen wych Sports Stars, sy’n rhoi cyfle i’ch plant ddysgu hyd at 15 o sgiliau chwaraeon newydd (o bêl-droed i rygbi, codi hwyl (cheerleading) i gymnasteg). Ceir amserlen cyn-ysgol trwy gydol y dydd, a gweithgareddau ar ôl ysgol a dros y penwythnos i blant hŷn.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Does dim sy’n well gan blant na sblasio a nofio. Yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae gennym bum pwll nofio cyhoeddus (Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Pencoed, y Pîl ac Ynysawdre) lle gall oedolyn a dau o blant nofio am lai na phum punt (yn ystod sesiynau nofio am ddim) ac mae prisiau iau ar gael ar adegau eraill.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Ogmore Road, Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5BP. Ffôn: 01656 647173 Enwyd Sadie a Franks ar ôl mam-gu a thad-cu’r perchennog a cheir yno fannau chwarae ar wahân â llithrenni a rhwydi i blant bach a phlant hŷn, yn ogystal â lle hyfryd ar gyfer chwarae rôl a darllen.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy