Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 5NG Mae’r traeth hwn nesaf at Draeth Coney ac yn hyfryd a thawel, er bod modd cerdded mewn pum munud i’r holl gyfleusterau y gallai fod eu hangen arnoch ym Mharc Gwyliau Bae Trecco.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Ger Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg Tua deng munud o daith mewn car o Ben-y-bont ar Ogwr ger Aberogwr, gallwch archwilio adfeilion y castell (lle gwelir defaid a merlod yn aml iawn), ac yna defnyddio’r cerrig sarn i groesi Afon Ewenni pan fydd y llanw’n isel.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Coety, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 6BH Croeswch y bont sy’n croesi’r ffos sych a mwynhewch bicnic ymhlith yr adfeilion trawiadol. Dilynwch ôl troed byddin Owain Glyn Dŵr, a cheisiwch weld pa rannau o’r safle sy’n dyddio o’r ddeuddegfed ganrif a pha rannau sy’n dyddio o’r bymthegfed ganrif.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Bryn y Graig Fawr, Margam, SA13 2TA Mae’r daith fynachaidd i’r gogledd o Abaty Margam yn mynd â chi ar hyd llethrau hynod goediog y tu ôl i gaer fryniog o’r Oes Haearn i gapel canoloesol Hen Eglwys neu Gapel Mair.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

  Merthyr Mawr, Bro Morgannwg Ar ôl taith â golygfeydd godidog yn y car, heibio i fythynnod to gwellt, cewch glirio eich pen gyda thaith gerdded o ddwy filltir tuag at y môr, neu llithrwch i lawr un o’r twyni anhygoel (gan gynnwys un o’r twyni mwyaf yn Ewrop) a mwynhau picnic ar y tywod.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy