Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 5NG Mae’r traeth hwn nesaf at Draeth Coney ac yn hyfryd a thawel, er bod modd cerdded mewn pum munud i’r holl gyfleusterau y gallai fod eu hangen arnoch ym Mharc Gwyliau Bae Trecco.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Ger Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg Tua deng munud o daith mewn car o Ben-y-bont ar Ogwr ger Aberogwr, gallwch archwilio adfeilion y castell (lle gwelir defaid a merlod yn aml iawn), ac yna defnyddio’r cerrig sarn i groesi Afon Ewenni pan fydd y llanw’n isel.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Coety, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 6BH Croeswch y bont sy’n croesi’r ffos sych a mwynhewch bicnic ymhlith yr adfeilion trawiadol. Dilynwch ôl troed byddin Owain Glyn Dŵr, a cheisiwch weld pa rannau o’r safle sy’n dyddio o’r ddeuddegfed ganrif a pha rannau sy’n dyddio o’r bymthegfed ganrif.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio rhaglen wych Sports Stars, sy’n rhoi cyfle i’ch plant ddysgu hyd at 15 o sgiliau chwaraeon newydd (o bêl-droed i rygbi, codi hwyl (cheerleading) i gymnasteg). Ceir amserlen cyn-ysgol trwy gydol y dydd, a gweithgareddau ar ôl ysgol a dros y penwythnos i blant hŷn.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Bryn y Graig Fawr, Margam, SA13 2TA Mae’r daith fynachaidd i’r gogledd o Abaty Margam yn mynd â chi ar hyd llethrau hynod goediog y tu ôl i gaer fryniog o’r Oes Haearn i gapel canoloesol Hen Eglwys neu Gapel Mair.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Does dim sy’n well gan blant na sblasio a nofio. Yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae gennym bum pwll nofio cyhoeddus (Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Pencoed, y Pîl ac Ynysawdre) lle gall oedolyn a dau o blant nofio am lai na phum punt (yn ystod sesiynau nofio am ddim) ac mae prisiau iau ar gael ar adegau eraill.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy