Y Dderwen, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru CF32 9SU. Ffôn: 01656 665700

Gall plant ddefnyddio unrhyw egni sydd dros ben ganddynt yn y maes chwarae neu gymryd seibiant yn y car plant y gellir ei logi tra byddwch chi’n dod o hyd i fargen neu’n ailwampio eich cwpwrdd dillad. Dewch â’r diwrnod i ben gyda rhywbeth i’w fwyta a ffilm yn y sinema naw sgrin. 

Rhaid talu.