Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5BW

Mwynhewch flas o’r gorffennol yn yr eglwys Normanaidd hon sy’n debyg i gastell ac wedi parhau i gael ei defnyddio ers bron i 900 o flynyddoedd. Bu’n gartref i filwyr a mynachod ar wahanol adegau, a cheir yno wal len gaerog, porthdy a chastelliadau. Y tu mewn, ceir colofnau Normanaidd sgolpiog, teils llawr o’r 14eg ganrif a’r paentiadau mur hynaf yng Nghymru.