Canolfan yr Arfordir Treftadaeth: Bae Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg CF32 0RP. Ffôn: 01656 880157 

Gydag Ap Realiti Estynedig a phecynnau gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho ar chwilota am ffosilau, gwersylla a llu o anturiaethau eraill, mae archwilio pedair milltir ar ddeg o arfordir godidog Morgannwg yn fwy o hwyl nag erioed o’r blaen.