Gallwch ail-ddarganfod y pleser o deithio ar y trên trwy lygaid eich plant gan fynd ar daith trên o Ben-y-bont ar Ogwr. Gellir troi taith ddwyffordd un diwrnod ar adegau tawel i Gaerdydd, er enghraifft, yn ddiwrnod o antur (llai na hanner awr bob ffordd a thua £12 i un oedolyn a dau blentyn dan bump oed – gall y rhai iau na phump oed deithio am ddim). Paciwch bicnic ac, os yw’r tywydd yn braf, ewch i Erddi Soffia (nesaf at Gastell Caerdydd) a dringwch y coed neu logi beiciau a chwarae gemau. Os yw’n wlyb, ewch i weld arddangosfeydd ffenestr gwych a goleuadau llachar yr arcedau a chanolfannau siopa ger yr orsaf.