Does dim sy’n well gan blant na sblasio a nofio. Yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr mae gennym bum pwll nofio cyhoeddus (Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Pencoed, y Pîl ac Ynysawdre) lle gall oedolyn a dau o blant nofio am lai na phum punt (yn ystod sesiynau nofio am ddim) ac mae prisiau iau ar gael ar adegau eraill. Cymerwch olwg ar bopeth sydd ganddynt i’w gynnig yn www.haloleisure.org.uk