Pafiliwn y Grand, Yr Esblanâd, Porthcawl CF36 3YW. Ffôn: 01656 815995

Gallwch weiddi a bloeddio hynny a fynnwch yn ystod y tymor pantomeim ym Mhafiliwn cromennog y Grand, sydd wedi sefyll yn falch ar lan y môr ym Mhorthcawl ers 80 mlynedd a mwy. Gwyliwch sioe gerddorol, drama neu sioe amrywiol, new mwynhewch damed i’w fwyta yn y caffi â golygfeydd o’r môr. Gellir llogi’r ystafelloedd digwyddiadau, sy’n cynnwys llawr dawnsio ar sbringiau, ar gyfer digwyddiadau arbennig.

Rhaid talu.