Bryn y Graig Fawr, Margam, SA13 2TA

Mae’r daith fynachaidd i’r gogledd o Abaty Margam yn mynd â chi ar hyd llethrau hynod goediog y tu ôl i gaer fryniog o’r Oes Haearn i gapel canoloesol Hen Eglwys neu Gapel Mair. Rhowch fwyd i’r hwyaid yn y pwll pysgod ar y ffordd, bwytewch bicnic, a mwynhewch olygfeydd ar draws Bae Abertawe a Phort Talbot. Tua 20 munud o ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr mewn car.