Oddi ar Ffordd Margam, Groes, Port Talbot SA13 2TJ. Ffôn: 01639 881635

Tua 20 munud mewn car o Ben-y-bont ar Ogwr, nid oes prinder pethau i’w gwneud ym Margam. Gallwch archwilio’r ystâd wledig 850 erw, gwylio ceirw, ymweld â’r tai pitw yng ngwlad y tylwyth teg ac edrych o gwmpas y plasty Gothig Tuduraidd – y cwbl am ddim (ac eithrio pan fo digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal). Neu, os oes gennych chi arian dros ben, mae’r gweithgareddau’n cynnwys y rheilffordd fach gul, caiacio, Go Ape, diwrnodau byw yn y gwyllt i deuluoedd a digwyddiadau hanes byw. Mae Abaty hanesyddol Margam, a sefydlwyd ym 1147, drws nesaf. Gallwch ymweld am ddim ac eithrio ar wyliau banc neu pan fyddant yn cynnal digwyddiadau arbennig. Edrychwch ar y wefan cyn i chi fynd. Rhaid talu i ddefnyddio’r maes parcio.