Ger Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg

Tua deng munud o daith mewn car o Ben-y-bont ar Ogwr ger Aberogwr, gallwch archwilio adfeilion y castell (lle gwelir defaid a merlod yn aml iawn), ac yna defnyddio’r cerrig sarn i groesi Afon Ewenni pan fydd y llanw’n isel. Ewch am dro i lawr y llwybr i’r pentref a thwyni tywod Merthyr Mawr – ond peidiwch ag aros tan y llanw uchel, neu efallai y cewch chi drafferth wrth ddod yn ôl dros y cerrig sarn. Nodwch amserau’r llanw pan fyddwch chi’n cyrraedd.