Bryn Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4RY

Cymerwch ran yn y gwaith o helpu i warchod plasty trefol canoloesol pwysig trwy roi bywyd newydd iddo fel canolfan gymunedol ac atyniad i ymwelwyr. Mae ar agor ar ddydd Sadwrn olaf bob mis ac eithrio mis Rhagfyr.