Coety, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 6BH

Croeswch y bont sy’n croesi’r ffos sych a mwynhewch bicnic ymhlith yr adfeilion trawiadol. Dilynwch ôl troed byddin Owain Glyn Dŵr, a cheisiwch weld pa rannau o’r safle sy’n dyddio o’r ddeuddegfed ganrif a pha rannau sy’n dyddio o’r bymthegfed ganrif. Ar agor rhwng 10am a 4pm.