Heol Marlas, Pen-y-bont ar Ogwr CF33 6AY. Ffôn: 01656 749788

Mannau chwarae ar wahân ar gyfer y rhai 0 i 3 oed a’r rhai 3 i 10 oed lle ceir pyllau peli, llithrenni a thwneli. Darperir ar gyfer partïon a chynhelir sesiynau chwarae arbennig ar gyfer plant ar y sbectrwm awtistig bob bore Sadwrn.

Rhaid talu.