Ger Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr CF36 3UW

Mae’r traeth Baner Las poblogaidd hwn ychydig filltiroedd y tu allan i Borthcawl ond, pan fyddwch chi’n cyrraedd, mae’n cynnig milltiroedd o dywod mân, llwybrau arfordirol (mae’r llwybr arfordirol newydd yn hygyrch i gadeiriau olwyn) a gallwch gerdded i lawr i’r Sger neu Pink Bay. Ond Rest Bay yw’r mwyaf poblogaidd - yn enwedig ar gyfer chwaraeon dŵr fel syrffio neu gorff-fyrddio. Ceir achubwr bywyd yn ystod misoedd yr haf (chwiliwch am y faner yn gyntaf: dim baner, dim achubwr bywyd) pan all pobl ifanc yn eu harddegau gael gwersi syrffio gyda’r Academi Syrffio (rhaid talu). Ceir bar caffi, toiledau, cymorth cyntaf a chanolfan plant ar goll. Ceir un maes parcio talu ac arddangos nesaf at y traeth, yn ogystal â sawl lle parcio â golygfa o’r traeth ar gyfer gyrwyr anabl.