Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 5BY

Fe’i gelwir yn Sandy Bay oherwydd y darn o dywod euraidd sydd fwy neu lai’n rhydd o gerrig, lle ceir achubwr bywydau yn ystod misoedd yr haf (chwiliwch am y faner yn gyntaf: dim baner, dim achubwr bywyd) yn ogystal â’r teithiau ar gefn mul a’r cyfle i drampolinio neu neidio ar gastell neidio (rhaid talu am y ddau). Yn y cefndir, ceir ffair fawr, siopau a chaffis glan y môr a chanolfan adloniant (ceir toiledau a chyfleuster newid cewyn yma) a bowlio pan fyddwch chi wedi cael digon o’r haul a’r dŵr. Mae bws yn mynd yno’n uniongyrchol o ganol Pen-y-bont ar Ogwr.