Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8UU. Ffôn: 01656 729009

Tra bod Tŷ Bryngarw ar gau i’r cyhoedd, gallwch dreulio diwrnod gwych yn crwydro trwy 113 erw o dir parc, chwilio am lwynogod, wiwerod a chnocellod y coed yn y coetiroedd, mwynhau’r llwybrau beicio ar eich beic, chwarae gêm taflu priciau o’r bont yn yr ardd Japaneaidd, a mynd i’r ganolfan ymwelwyr â’r man chwarae i blant (a’r llithren uchaf yn yr ardal!). Gallwch hefyd gael barbeciw neu bicnic, mwynhau’r digwyddiadau arbennig a chael seibiant â lluniaeth yn yr ystafell de. Mae’n rhaid talu i barcio yn y maes parcio gorlif (o £2.50).

Pan fyddwch chi yno, helpwch eich plant i chwilio am y cerfluniau derw gwych sy’n rhan o brosiect Ceidwaid Natur arbennig ac wedi cael eu cerfio yn rhai o’n mannau gwyrdd mwyaf gwerthfawr fel ceidwaid naturiol y tir. Mae’r Ceidwaid Natur gwreiddiol yma ym Mharc Gwledig Bryngarw, ond mae 10 arall i’w canfod mewn coedwigoedd, parciau a llwybrau arfordirol eraill o Geidwad y Twyni i Geidwad Ogwr. Gallwch ddod o hyd i bob un ohonynt (a’r cerddi a ysgrifennwyd amdanynt) yn http://www.bryngarwhouse.co.uk/en/visitor-info a chwilio amdanynt trwy gydol y flwyddyn.