Llansanffraid-ar-Ogwr, CF32 0TF

Er mai Bae Dwnrhefn yw’r enw swyddogol ar y traeth, fe’i gelwir yn draeth Southerndown gan drigolion lleol y sir hon. Beth bynnag rydych chi’n ei alw, bydd y golygfeydd yn eich syfrdanu. Pan fyddwch yn ymweld, gallwch grwydro trwy weddillion parc ceirw o’r 17eg ganrif a grëwyd ar fryngaer o’r Oes Haearn, ac archwilio’r ardd furiog â’i thŷ haf Edwardaidd, ei phafiliwn a’i thŵr o’r 19eg ganrif, sy’n cynnwys neuadd wledda a chwt rhew. Yna, gallwch fynd i’r traeth – sy’n hanner tywod a hanner cerrig mân, lle mae tonnau anhygoel i’w gweld.

http://www.coolplaces.co.uk/places/uk/wales/bridgend/8311-southerndown-dunraven-bay

http://www.parksandgardens.org/places-and-people/site/1182?preview=1