Heol y Ffynnon, Ton-du CF32 0EH. Ffôn: 01656 724100

Lle gwych i fynd i feicio neu gerdded, i weld blodau gwyllt a gwylio adar mewn coetiroedd, gwlyptiroedd a glaswelltiroedd. Rhaid talu am rai cyfleusterau. Er enghraifft, gallwch brofi’r lluniaeth yn y siop goffi, llogi Pecyn Fforio o’r Ganolfan Ymwelwyr, gwneud bocs adar neu gofrestru i wneud gweithgareddau fel dipio pyllau a chwilota am bryfed. Mae’r Ganolfan Ymwelwyr ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul.

Os oes gennych anabledd, ceir nifer o lwybrau mynediad rhwydd ar y safle hwn y gellir eu cyrraedd mewn cadair olwyn. Ceir nifer o lwybrau eraill sy’n hygyrch i bobl â phroblemau gyda’u golwg neu sy’n defnyddio ffon gerdded ac ati. Mae’r caffi a’r ganolfan yn gwbl hygyrch a cheir lifft i’r ystafell gynadledda ar y llawr uchaf, lle ceir dolen sain hefyd.