Mae Sinema’r Odeon yng Nghanolfan Siopa McArthurGlen yn cynnig tocyn teuluol (rhwng £20 a £25 i bedwar), Odeon Kids (ffilmiau arbennig ar foreau Sadwrn a Sul lle’r ydych yn talu £10 am bedwar tocyn £2.50) ac Odeon Newbies misol (ar gyfer rhieni neu ofalwyr newydd yn benodol – ewch â’r babi gyda chi). Beth am fynd â phicnic neu fyrbrydau a chyfuno eich ffilm gydag ychydig o hwyl yn y maes chwarae ym McArthurGlen neu fynd am dro o gwmpas y siopau. Gallwch weld y rhaglen a manylion prisiau yn http://www.odeon.co.uk/cinemas/bridgend/70/