Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio rhaglen wych Sports Stars, sy’n rhoi cyfle i’ch plant ddysgu hyd at 15 o sgiliau chwaraeon newydd (o bêl-droed i rygbi, codi hwyl (cheerleading) i gymnasteg). Ceir amserlen cyn-ysgol trwy gydol y dydd, a gweithgareddau ar ôl ysgol a dros y penwythnos i blant hŷn. Ewch i www.haloleisure.org.uk i gael mwy o wybodaeth.