Mae hwn yn brofiad gwych i’w rannu gyda phlant (saith oed a hŷn) gan gynnig heriau cyffrous, difyr a chorfforol trwy waliau dringo sy’n dechrau gyda rhai rhwydd iawn ac yn troi’n anoddach. Mae sesiynau blasu (90 munud i gymryd tro gyda hyfforddwr, gan gynnwys llogi offer) yn costio £10 y pen, a gellir trefnu sesiynau (oedolion £7 a phlant £5) fel sy’n briodol wedi hynny. Ewch i www.haloleisure.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.