Mae cymaint o bethau i’w gwneud ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Nid dim ond y parciau chwarae, y coedwigoedd, y pyllau nofio a’r canolfannau hamdden (er bod nifer o rhai bendigedig y gallem sôn amdanynt), ond y cyfleoedd cudd sy’n aml yn costio dim, ond sy’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch os ydych am dreulio dydd Sadwrn braf neu ddydd Sul glawog gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau. A beth am wyliau’r ysgol? Mae gennym ddigonedd o syniadau i’ch helpu chi i lenwi’r dyddiau gyda gweithgareddau llawn hwyl, pan fyddwch gyda’ch teulu, a (drwy newyddion am holl glybiau gwyliau’r sir) pan fyddwch yn y gwaith. Hefyd, rydym wedi creu lle i chi rannu syniadau ac awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau difyr. Rydym ni yma i fynd â chi i rywle newydd...beth bynnag fydd y tywydd, sut bynnag y byddwch yn teimlo, faint bynnag sydd gennych i’w wario. Felly ydych chi’n barod i fynd? Sgroliwch i lawr i gael hyd i rywbeth i’w wneud heddiw!

Pleser ar Ddiwrnod Glawog

Pleser ar Ddiwrnod Heulog