Sut i ail-hawlio eich boreau a chael rhywfaint o hwyl gyda’r plant sydd heb ddechrau yn yr ysgol

A fyddwch chi’n pendroni tybed pam nad ydych chi byth yn llwyddo i adael y tŷ cyn cinio? Gall fod yn anodd gyda babanod a phlant bach, ond gallwch weddnewid eich boreau a gorffen y gwaith tŷ ar ôl i chi ddod yn ôl (gyda phlant hapus, cysglyd sy’n barod i gael gorffwys). Cymerwch 10 munud i gynllunio eich dihangfa...

  1. Trefnwch eich gwisg y noson gynt, gan gynnwys top sbâr (rhag ofn na fydd y top cyntaf yn llwyddo i oroesi amser brecwast).
  2. Paciwch fag eich babi (poteli, llieiniau gwlyb, byrbrydau, cewynnau, dillad sbâr ac ati) y noson gynt hefyd, a’i adael wrth y drws fel y gallwch adael yn gyflym.
  3. Os yw eich partner o gwmpas yn y bore, cymerwch 10 munud i ymolchi a gwisgo cyn iddo ef neu hi adael y tŷ.
  4. Ewch yn syth ar ôl brecwast! Waeth pa lanast sydd yn y tŷ, gall aros nes i chi ddod adref.
  5. Ymlaciwch a mwynhewch... mynd am dro o amgylch y ganolfan siopa (sy’n llawn goleuadau llachar a golygfeydd newydd i fabanod a phlant bach. Gall taith i fyny grisiau symudol neu mewn lifft droi’n antur iddyn nhw). Taith i amgueddfa neu oriel leol (mor dawel a heddychlon yn ystod tymor yr ysgol â llawer o bethau i’w dangos i’r plant yno). Taith i’r llyfrgell leol am stori, mynd am dro o gwmpas y parc. Y cwbl am ddim, y cwbl yn berffaith ar gyfer ymlacio.