Dyma’r amser i wneud eich cegin yn fwy o hwyl, a chyflwyno eich plant i fwyd anhygoel…

Daw adeg o ran amynedd unrhyw riant neu ofalwr pan nad yw’n ymddangos bod y llysiau olaf yna ar y plât werth y dadlau. Neu nad yw’r ymdrech y mae’n ei chymryd i berswadio’r plant i roi cynnig ar rywbeth gwahanol (mae mor flasus â hufen iâ, go iawn) werth y drafferth. Fodd bynnag, mewn ceginau ledled y wlad, mae rhai arbenigwyr (arbenigwyr bwyd ac arbenigwyr sy’n helpu plant i fwyta’r pethau iawn) yn gwneud bwyd yn hwyl unwaith eto. Gofynnwyd iddynt rannu ychydig o syniadau ar gyfer bwrdd y gegin ar ddiwrnod glawog...

  1. Pobi bara. Gwnewch hi’n rhwydd gyda bag 90c o flawd bara parod o’r archfarchnad, wedi’i  gymysgu â dŵr i gynnig hanner awr o dylino a chlymu gwych. Mae un bag yn ddigon i wneud tair torth fach. Ac wrth i’r plant fynd ati i bwnio ac yn curo, beth am chwarae gêm ddyfalu am yr hyn sy’n gwneud blawd (gwartheg? gwenith yn y cae? cansen siwgr?) a’r hyn y mae’n ei wneud i’w corff pan fyddant yn ei fwyta (yn eu helpu i redeg a neidio? yn eu helpu i ganu?) Gadewch iddyn nhw wneud eu siapiau bara eu hunain (cwlwm neu blethen neu doesen?) gwyliwch y bara’n codi ac yna - ar ôl iddo bobi - ei fwyta’n gynnes o’r ffwrn.
  2. Coginio cawl. Cymysgedd o bethau da a hwyl ar ôl iddyn nhw eich helpu chi i dorri llysiau’n siapiau. Pliciwch nhw a’u torri nhw’n ffyn neu’n gylchoedd ac yna gallant ddefnyddio cyllell fenyn i’w troi’n rhywbeth difyr (moronen grocodeil neu flodyn tatw melys, neu drionglau winwns).
  3. Dewiswch salad melys yn cynnwys eich hoff ffrwythau. Pwy all gael y mwyaf o sleisys o fanana neu pwy sydd â’r tangerin â’r mwyaf o ddarnau? Gemau cyfrif gwych. Ceisiwch gynnwys ffrwythau nad ydynt wedi’u blasu, fel grawnwin du (wedi’u haneru) neu lus neu ffrwyth ciwi.
  4. Addurno cacennau. Gwnewch nhw gyda’ch gilydd os yw’n bosib, un yn curo’r menyn a’r siwgr tra bod y llall yn cracio a chymysgu wyau. Yna, gadewch i’r plant eu haddurno. Gallent dorri siapiau sêr neu leuad allan o bapur sgrap, eu taenu ar y gacen ac ychwanegu siwgr eisin i greu siâp siwgr ar ei phen. Neu gymysgu diferyn o sudd ffrwythau gyda'r siwgr eisin a gweld pa liw maen nhw'n ei gael. Neu wneud blodau allan o sleisys ffrwythau. Os oes gennych hen ganhwyllau pen-blwydd, gadewch iddyn nhw eu rhoi ar ben y gacen a'i gwneud yn gacen ddymuniad. Un chwythiad yr un.
  5. Creu cerddoriaeth. Casglwch ychydig o hen boteli diod plastig at ei gilydd a gofynnwch i’r plant ddod o hyd i unrhyw beth yn y gegin a allai eu troi’n offerynnau. Reis, ffacbys, dŵr hyd yn oed. Pa seiniau mae modd eu gwneud tra bod y cacennau’n coginio neu’r bara’n codi?

A wyddech chi?

Gall gymryd hyd at 15 tro cyn y bydd plentyn yn fodlon derbyn blas newydd. Felly peidiwch â rhoi’r gorau iddi, a pheidiwch â cholli’ch tymer os na fydd plant yn bwyta’r llysiau neu’r ffrwythau hynny y tro cyntaf. Un blodigyn o frocoli ar y tro.