Mae gennym ni ddewis gwych o byllau nofio ar draws y sir, ac mae nofio am ddim ar gael yn eang....

Mae rhywbeth am blant a dŵr sy’n gwneud hud. Edrychwch ar eu hwynebau wrth i chi eu symud i fyny ag i lawr pan fyddant yn fabanod neu’n blant bach (bydd eich baban yn barod i nofio ar ôl cael y ddwy rownd gyntaf o frechiadau), neu glywed eich plant hŷn yn sgrechian mewn pleser wrth i chi eu rasio i fyny ac i lawr y pwll.

Rydym ni’n ddigon ffodus i fod â nifer o byllau nofio ar draws y sir hon (ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, y Pîl, Pencoed ac Ynysawdre) sy’n cynnig y diwrnod allan perffaith beth bynnag fo’r tywydd. Tra rydych chi’n mwynhau eich hunain, byddwch yn rhoi ffordd wych o ymarfer corff iddynt a dawn achub bywyd a fydd yn para am byth. Nid yw un o bob tri o blant yn y sir hon yn gallu nofio pan fyddant yn gadael yr ysgol gynradd, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i newid hynny. Gallwch dderbyn asesiad sgiliau nofio un i un am ddim yn unrhyw un o byllau nofio Halo yn ein sir (sesiwn hamddenol, ddifyr i asesu hyder eich plentyn mewn dŵr, ac i’ch cynghori chi ar y gwersi sydd eu hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel) a threfnu gwersi os byddwch yn teimlo mai dyna’r ffordd orau ymlaen. Ond heddiw, paciwch eich gwisgoedd nofio a’ch tywelion ac ewch lawr i’r pwll i fwynhau....Ewch i www.haloleisure/bridgend/swim.